Coneix el teu Eix Verd

Eix del Poal

La plaça de Pío Baroja ha de ser un dels nous centres del barri, un espai amb un nou equipament i amb més activitat comercial per afavorir la seva conversió en un punt de trobada per a la ciutadania. La plaça ha de ser també un punt d’arribada del transport públic per afavorir un nou model de mobilitat que ofereixi alternatives viables al transport privat. El seu paper com a punt de trobada entre els ciutadans es veurà reforçat amb l’ampliació dels espais destinats a parcs i jardins urbans.

Aquesta nova centralitat converteix aquest eix en un espai idoni per donar resposta a una de les demandes més urgents dels ciutadans de Castelldefels: reduir el dèficit d’habitatge que té avui la ciutat. No volem que Castelldefels expulsi els seus habitants.

Eix de Bellamar

Un dels propòsits principals de l’eix de Bellamar és reordenar l’edificació que actualment està prevista al voltant de l’actual baixador de Renfe per millorar la zona d’equipaments del passeig Marítim així com la connexió per a vianants entre el baixador i la platja.

Al llarg de l’eix es constitueix un corredor ambiental envoltat per noves zones verdes, unides per espais per a vianants i facilitar el passeig dels veïns i les veïnes. Es tracta de compaginar la creació d’habitatge que reclama la ciutadania amb el manteniment de la vegetació. En aquest sentit, es planteja la plantació de nova vegetació per obtenir la màxima superfície sense pavimentar possible.

Eix de Ca n’Aimeric

Accions com la renaturalització de l’actual bassa de laminació per convertir-la en una nova zona humida capaç d’atraure vida al bell mig de la ciutat per guanyar en biodiversitat, expliquen per si mateixes el protagonisme que tindrà aquest eix com a un dels espais verds fonamentals de la ciutat futura.

La proposta que presentem fa créixer de forma significativa l’espai verd existen actualment a Castelldefels. El projecte passa pel canvi dels usos actuals del sòl per guanyar nous espais lliures que facin possible integrar una nova zona natural a la ciutat, per oferir als ciutadans noves possibilitats de viure en contacte amb la natura.

Aquí és on proposem començar a desfer les ferides que han deixat a la nostra ciutat infraestructures de la C-31, la C-32, la N-245 o les línies de ferrocarril, amb la construcció de corredors biològics que superin aquestes barreres i facilitin el desenvolupament de la biodiversitat.

Ca n’Aimeric ha de ser un exemple de com el verd pot ser un instrument efectiu per recosir els barris que envolten aquest eix al mateix temps que ofereix alternatives de lleure i activitats culturals a través de nous equipaments.

Eix del Pg del Bosc (Montmar)

La proposta feta per a l’Eix del Pg del Bosc (Montmar) busca reduir l’espai pels vehicles a la zona més propera a la muntanya, per ampliar la seva protecció, millorar l’entorn i millorar el seu potencial com a pulmó verd. Volem que el passeig del bosc ens porti de veritat al bosc. Això implica trobar alternatives de mobilitat i potenciar el transport públic per fer més propers al cor de la ciutat els barris que uneix aquest Eix.

També apareixerà una nova zona de centralitat al voltant d’una plaça que acollirà equipaments i activitat comercial. La urbanització haurà de seguir criteris que permetin potenciar la biodiversitat de forma que la natura existent a la serralada del Garraf penetri en el nucli urbà.

Eixos del Centre i del Canal Olímpic

La proposta feta per a l’Eix del Passeig del Bosc busca reduir l’espai pels vehicles a la zona més propera a la muntanya, per ampliar la seva protecció, millorar l’entorn i millorar el seu potencial com a pulmó verd. Volem que el passeig del bosc ens porti de veritat al bosc. Això implica trobar alternatives de mobilitat i potenciar el transport públic per fer més propers al cor de la ciutat els barris que uneix aquest Eix.